A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Định lí điểm bất động đối với ánh xạ giãn trong không gian G - Metric

Định lí điểm bất động đối với ánh xạ giãn trong không gian G - Metric

Định lí điểm bất động đối với ánh xạ giãn trong không gian G - Metric

 • Nhan đề :
 • Định lí điểm bất động đối với ánh xạ giãn trong không gian G - Metric
 • Tác giả :
 • Đinh Như Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Định lí điểm bất động,Ánh xạ giãn,Không gian G - Metric
 • Số trang :
 • 41 tr.
Tải file tóm tắt Định lí điểm bất động đối với ánh xạ giãn trong không gian G - Metric

File Tóm tắt

Online: 201
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,423
})