A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều tra về ứng dụng phương pháp đặt câu hỏi trong việc dạy kĩ năng nghe tại trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim

Điều tra về ứng dụng phương pháp đặt câu hỏi trong việc dạy kĩ năng nghe tại trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim

Điều tra về ứng dụng phương pháp đặt câu hỏi trong việc dạy kĩ năng nghe tại trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim

 • Nhan đề :
 • Điều tra về ứng dụng phương pháp đặt câu hỏi trong việc dạy kĩ năng nghe tại trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim
 • Tác giả :
 • Mai Thị Hải Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa Ngoại ngữ
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Giảng dạy,Kỹ năng nghe,Phương pháp đặt câu hỏi,Cao đẳng Cơ khí Luyện kim
 • Số trang :
 • 87 tr.
Tải file tóm tắt Điều tra về ứng dụng phương pháp đặt câu hỏi trong việc dạy kĩ năng nghe tại trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim

File Tóm tắt

Online: 225
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})