A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán bất đẳng thức biến phân vectơ

Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán bất đẳng thức biến phân vectơ

Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán bất đẳng thức biến phân vectơ

 • Nhan đề :
 • Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán bất đẳng thức biến phân vectơ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thu Loan
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Bài toán bất đẳng thức biến phân vectơ,Nghiệm hữu hiệu,Điều kiện tối ưu
 • Số trang :
 • 43 tr.
Tải file tóm tắt Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán bất đẳng thức biến phân vectơ

File Tóm tắt

Online: 174
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,255
})