A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan

Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan

Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan

 • Nhan đề :
 • Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan
 • Tác giả :
 • Vũ Mạnh Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Bài toán cân bằng vectơ không trơn,Điều kiện cần cấp hai,Nghiệm hữu hiệu yếu,Đạo hàm Palés-Zeidan
 • Số trang :
 • 40 tr.
Tải file tóm tắt Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm Palés-Zeidan

File Tóm tắt

Online: 188
Lượt truy cập: 7,572,787
Số lượt tải: 1,781,076
})