A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều khiển tựa theo từ thông rotor không sử dụng cảm biến tốc độ cho động cơ không đồng bộ 3 pha dựa trên giải pháp instaspin

Điều khiển tựa theo từ thông rotor không sử dụng cảm biến tốc độ cho động cơ không đồng bộ 3 pha dựa trên giải pháp instaspin

Điều khiển tựa theo từ thông rotor không sử dụng cảm biến tốc độ cho động cơ không đồng bộ 3 pha dựa trên giải pháp instaspin

 • Nhan đề :
 • Điều khiển tựa theo từ thông rotor không sử dụng cảm biến tốc độ cho động cơ không đồng bộ 3 pha dựa trên giải pháp instaspin
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Mai Hương;Nguyễn Tiến Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hệ thống truyền động điện,Động cơ không đồng bộ,Điều khiển tựa theo từ thông,Không cảm biến,Insta SPIN-FOC
 • Số trang :
 • tr.207-211
Tải file tóm tắt Điều khiển tựa theo từ thông rotor không sử dụng cảm biến tốc độ cho động cơ không đồng bộ 3 pha dựa trên giải pháp instaspin

File Tóm tắt

Online: 113
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,627
})