A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

 • Nhan đề :
 • Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ
 • Tác giả :
 • Lê Thị Thu Huyền;Vũ Thị Oanh;Bùi Thu Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển dự báo,Mô hình mờ,Dự báo
 • Số trang :
 • tr. 101-106
Tải file tóm tắt Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})