A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều khiển công suất đường xuống cho dung lượng người dùng đồng đều trong hệ thống Massive mimo đơn tế bào

Điều khiển công suất đường xuống cho dung lượng người dùng đồng đều trong hệ thống Massive mimo đơn tế bào

Điều khiển công suất đường xuống cho dung lượng người dùng đồng đều trong hệ thống Massive mimo đơn tế bào

 • Nhan đề :
 • Điều khiển công suất đường xuống cho dung lượng người dùng đồng đều trong hệ thống Massive mimo đơn tế bào
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Quỳnh Trang;Trịnh Anh Vũ;Phùng Trung Nghĩa
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hệ thống Massive mimo đơn tế bào,Điều khiển công suất
 • Số trang :
 • tr. 117-121
Tải file tóm tắt Điều khiển công suất đường xuống cho dung lượng người dùng đồng đều trong hệ thống Massive mimo đơn tế bào

File Tóm tắt

Online: 228
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,005
})