A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

 • Nhan đề :
 • Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hữu Công
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giảm bậc mô hình,Điều khiển bền vững,Xe hai bánh tự cân bằng
 • Số trang :
 • tr. 203-208
Tải file tóm tắt Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

File Tóm tắt

Online: 227
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})