A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Development of machine vision systems on object classification and measurement for robot manipulation

Development of machine vision systems on object classification and measurement for robot manipulation

Development of machine vision systems on object classification and measurement for robot manipulation

 • Nhan đề :
 • Development of machine vision systems on object classification and measurement for robot manipulation
 • Tác giả :
 • Ngô Ngọc Vũ
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Hùng
 • Từ khóa :
 • Robot manipulation,Object classification and measurement,Machine vision systems
 • Số trang :
 • 137 tr.
Tải file tóm tắt Development of machine vision systems on object classification and measurement for robot manipulation

File Tóm tắt

Online: 204
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})