A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Triệu Đức Hạnh;Nguyễn Thị Mão
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đào tạo nghề,Lao động nông thôn,Huyện miền núi,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 123-127
Tải file tóm tắt Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 245
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,491
})