A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Thúy Phương;Đào Đại Thắng
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nghiên cứu khoa học,Chuyển giao công nghệ,Đẩy mạnh,Hoạt động
 • Số trang :
 • tr. 45-48
Tải file tóm tắt Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 174
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})