A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dạy học tổ hợp - xác suất theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh Trung học Phổ thông

Dạy học tổ hợp - xác suất theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh Trung học Phổ thông

Dạy học tổ hợp - xác suất theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh Trung học Phổ thông

 • Nhan đề :
 • Dạy học tổ hợp - xác suất theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh Trung học Phổ thông
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thúy Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Toán học;Tổ hợp;Xác suất;Giảng dạy;Trung học Phổ thông
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Dạy học tổ hợp - xác suất theo hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh Trung học Phổ thông

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 7,188,361
Số lượt tải: 1,787,558
})