A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dạy học theo dự án và vấn đề phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học môn Sinh thái học ở trung học phổ thông

Dạy học theo dự án và vấn đề phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học môn Sinh thái học ở trung học phổ thông

Dạy học theo dự án và vấn đề phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học môn Sinh thái học ở trung học phổ thông

 • Nhan đề :
 • Dạy học theo dự án và vấn đề phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học môn Sinh thái học ở trung học phổ thông
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Hồng;Vũ Thị Thanh Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dạy học,Dự án,Năng lực,Sinh thái học,Nghiên cứu khoa học,Trung học phổ thông
 • Số trang :
 • tr. 79-83
Tải file tóm tắt Dạy học theo dự án và vấn đề phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học môn Sinh thái học ở trung học phổ thông

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})