A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

 • Nhan đề :
 • Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Hoa
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lao động nông thôn,Đào tạo nghề,Lục Ngạn,Bắc Giang
 • Số trang :
 • tr. 47-52
Tải file tóm tắt Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})