A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

 • Nhan đề :
 • Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Tác giả :
 • Hoàng Đình Cúc;Nguyễn Văn Phúc;Nguyễn Văn Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Nghề báo,Đạo đức nghề nghiệp
 • Số trang :
 • 317 tr.
Tải file tóm tắt Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

File Tóm tắt

Online: 314
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})