A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Đại Phong
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất đai,Bồi thường,Thu hồi đất,Dự án,Chính sách,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 9,361,057
Số lượt tải: 1,805,907
})