A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình
 • Tác giả :
 • Đinh Ngọc Quyền
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Tín dụng,Hợp tác xã nông nghiệp,Thực trạng,Giải pháp,Nho Quan,Ninh Bình
 • Số trang :
 • 88 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

File Tóm tắt

Online: 125
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,375
})