A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn huyện M'DRắK, tỉnh Đắk Lắk

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn huyện M'DRắK, tỉnh Đắk Lắk

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn huyện M'DRắK, tỉnh Đắk Lắk

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn huyện M'DRắK, tỉnh Đắk Lắk
 • Tác giả :
 • Đào Thị Tài
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất đai,Nông lâm trường
 • Số trang :
 • 90 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn huyện M'DRắK, tỉnh Đắk Lắk

File Tóm tắt

Online: 110
Lượt truy cập: 21,075,213
Số lượt tải: 2,043,000
})