A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
 • Tác giả :
 • Đào Minh Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Khánh Hòa
 • Số trang :
 • 83 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

File Tóm tắt

Online: 110
Lượt truy cập: 21,075,213
Số lượt tải: 2,043,000
})