A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020
 • Tác giả :
 • Dương Thành Luân
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất đai,Quản lý,Sử dụng,Bãi Cháy,Hạ Long
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020

File Tóm tắt

Online: 216
Lượt truy cập: 17,248,849
Số lượt tải: 1,973,974
})