A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Phan Đình Binh;Phạm Đức Dương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nông thôn mới,Tiêu chí môi trường
 • Số trang :
 • tr. 89-94
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 271
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,556
})