A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
 • Tác giả :
 • Trần Xuân Miễn;Dương Đăng Khôi
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Đất nhiễm mặn,Hậu Giang
 • Số trang :
 • tr. 491-499
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

File Tóm tắt

Online: 149
Lượt truy cập: 8,598,597
Số lượt tải: 1,795,672
})