A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018

Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018

Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018
 • Tác giả :
 • Đặng Đức Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Chuyển quyền sử dụng đất,Uông Bí,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018

File Tóm tắt

Online: 221
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})