A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá sự thay dổi chất lượng đất trồng cây từ việc tưới bằng nước thải sau xử lý

Đánh giá sự thay dổi chất lượng đất trồng cây từ việc tưới bằng nước thải sau xử lý

Đánh giá sự thay dổi chất lượng đất trồng cây từ việc tưới bằng nước thải sau xử lý

 • Nhan đề :
 • Đánh giá sự thay dổi chất lượng đất trồng cây từ việc tưới bằng nước thải sau xử lý
 • Tác giả :
 • Đặng Vũ Xuân Huyên;Trịnh Thị Bích Huyền;Lại Duy Phương;Đặng Vũ Bích Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nước thải cao su sau xử lý,Tính ổn định của đất,Độ muối của đất,Tỷ lệ hấp thụ Natri (SAR),Kính hiển vi điện tử quét (SEM)
 • Số trang :
 • tr.109-114
Tải file tóm tắt Đánh giá sự thay dổi chất lượng đất trồng cây từ việc tưới bằng nước thải sau xử lý

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,782,957
})