A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định

 • Nhan đề :
 • Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định
 • Tác giả :
 • Phan Văn Hợp;Mai Anh Đào;Nguyễn Thị Huế
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dịch vụ,Điều trị nội trú,Bệnh viện,Sự hài lòng,Đánh giá
 • Số trang :
 • tr. 76-82
Tải file tóm tắt Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định

File Tóm tắt

Online: 155
Lượt truy cập: 9,893,453
Số lượt tải: 1,820,572
})