A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga của sinh viên trình độ A2-B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga của sinh viên trình độ A2-B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga của sinh viên trình độ A2-B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga của sinh viên trình độ A2-B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Như Nguyệt;Chu Thành Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Năng lực đầu ra,Tiếng Nga,Khung tham chiếu Châu Âu,Chuẩn đầu ra
 • Số trang :
 • tr. 7-12
Tải file tóm tắt Đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga của sinh viên trình độ A2-B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 253
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})