A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá kết quả thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Đánh giá kết quả thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Đánh giá kết quả thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá kết quả thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
 • Tác giả :
 • Lê Công Tình
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất đai,Quy hoạch,Giải pháp,Đồng Xuân,Phú Yên,2016-2020
 • Số trang :
 • 106 tr.
  Bạn đọc có thể đến Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin để xem toàn văn tài liệu, để được giải đáp vui lòng liên hệ với đ/c Lê Văn Nam SĐT: 0979804914
Tải file tóm tắt Đánh giá kết quả thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

File Tóm tắt

Online: 270
Lượt truy cập: 17,267,732
Số lượt tải: 1,974,126
})