A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá kết quả của công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018

Đánh giá kết quả của công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018

Đánh giá kết quả của công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá kết quả của công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018
 • Tác giả :
 • Đinh Công Tú
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Giao đất,Thuê đất,Tổ chức kinh tế,Bình Chánh,Hồ Chí Minh
 • Số trang :
 • 98 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá kết quả của công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018

File Tóm tắt

Online: 39
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})