A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
 • Tác giả :
 • Đặng Tiến Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Vốn đầu tư,Ngân sách nhà nước,Sản xuất nông nghiệp,Nho Quan,Ninh Bình
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,375
})