A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả phân lớp dữ liệu Gene chiều cao dựa trên rừng ngẫu nhiên, Svm và kết hợp phương pháp chọn đặc trưng rừng ngẫu nhiên điều hướng

Đánh giá hiệu quả phân lớp dữ liệu Gene chiều cao dựa trên rừng ngẫu nhiên, Svm và kết hợp phương pháp chọn đặc trưng rừng ngẫu nhiên điều hướng

Đánh giá hiệu quả phân lớp dữ liệu Gene chiều cao dựa trên rừng ngẫu nhiên, Svm và kết hợp phương pháp chọn đặc trưng rừng ngẫu nhiên điều hướng

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả phân lớp dữ liệu Gene chiều cao dựa trên rừng ngẫu nhiên, Svm và kết hợp phương pháp chọn đặc trưng rừng ngẫu nhiên điều hướng
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phân lớp dữ liệu,Phân lớp dữ liệu chiều cao,Rừng ngẫu nhiên,Trích chọn đặc trưng
 • Số trang :
 • tr.1648 - 1656
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả phân lớp dữ liệu Gene chiều cao dựa trên rừng ngẫu nhiên, Svm và kết hợp phương pháp chọn đặc trưng rừng ngẫu nhiên điều hướng

File Tóm tắt

Online: 201
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})