A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả một số hoạt động chính của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2018

Đánh giá hiệu quả một số hoạt động chính của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2018

Đánh giá hiệu quả một số hoạt động chính của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả một số hoạt động chính của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2018
 • Tác giả :
 • Đinh Thị Loan
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Văn phòng đăng ký đất đai,Hoạt động,Hoành Bồ,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 98 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả một số hoạt động chính của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2018

File Tóm tắt

Online: 228
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,005
})