A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Sản xuất rau an toàn,Mô hình,Hiệu quả,Nho Quan,Ninh Bình
 • Số trang :
 • 106 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

File Tóm tắt

Online: 171
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,187
})