A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng mận Tam Hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: bằng chuwngstwf chỉ số Malmquist

Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng mận Tam Hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: bằng chuwngstwf chỉ số Malmquist

Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng mận Tam Hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: bằng chuwngstwf chỉ số Malmquist

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng mận Tam Hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: bằng chuwngstwf chỉ số Malmquist
 • Tác giả :
 • Dương Hoài An;Cù A Gia;Đỗ Xuân Luận;Nông Ngọc Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mận Tam Hoa,Hiệu quả,Chỉ số Malmquist,Lào Cai
 • Số trang :
 • tr. 58-65
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng mận Tam Hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: bằng chuwngstwf chỉ số Malmquist

File Tóm tắt

Online: 559
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})