A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng phía nam thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng phía nam thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng phía nam thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng phía nam thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
 • Tác giả :
 • Phouthone Thammavong;Nguyễn Quang Học
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sử dụng đất nông nghiệp,Loại sử dụng đất,Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
 • Số trang :
 • tr.1628 - 1639
Tải file tóm tắt Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng phía nam thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

File Tóm tắt

Online: 152
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})