A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Hoa
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Chất thải rắn y tế,Quản lý,Thực trạng,Giải pháp,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 170
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})