A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất và tính chất nước thải của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

Đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất và tính chất nước thải của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

Đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất và tính chất nước thải của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất và tính chất nước thải của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ
 • Tác giả :
 • Mai Phước Vinh;Phạn Trọng Lộc;Châu Đức Thịnh;Phạm Văn Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nước thải,Thuốc bảo vệ thực vật,Dây truyền sản xuất,Quản lý
 • Số trang :
 • tr. 43-50
Tải file tóm tắt Đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất và tính chất nước thải của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

File Tóm tắt

Online: 53
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})