A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá đa dạng di truyền và sai khác di truyền của hai dòng gà ri với một số giống gà khác

Đánh giá đa dạng di truyền và sai khác di truyền của hai dòng gà ri với một số giống gà khác

Đánh giá đa dạng di truyền và sai khác di truyền của hai dòng gà ri với một số giống gà khác

 • Nhan đề :
 • Đánh giá đa dạng di truyền và sai khác di truyền của hai dòng gà ri với một số giống gà khác
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Kim Cúc;Nguyễn Thanh Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà Ri,Đa dạng di truyền,Sai khác di truyền,Microsatellite
 • Số trang :
 • tr.473 - 480
Tải file tóm tắt Đánh giá đa dạng di truyền và sai khác di truyền của hai dòng gà ri với một số giống gà khác

File Tóm tắt

Online: 246
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,845
})