A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2018

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2018

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2018
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Giao đất,Thuê đất,Quản lý,Sử dụng,Nam Định
 • Số trang :
 • 84 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2018

File Tóm tắt

Online: 218
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})