A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Trịnh Trung Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Giao đất,Thuê đất,Khu kinh tế Nghi Sơn,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 94 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 132
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})