A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2017

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2017

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2017

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2017
 • Tác giả :
 • Bùi Mạnh Phong
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Giao đất,Thuê đất,Hộ gia đình,Cá nhân,Hải Hậu,Nam Định
 • Số trang :
 • 88 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2017

File Tóm tắt

Online: 203
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})