A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017

Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017

Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017
 • Tác giả :
 • Nguyễn Công Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Quản lí đất đai,Khiếu nại,Tố cáo,Lào Cai
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017

File Tóm tắt

Online: 167
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})