A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Lương Thị Thanh Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Giải phóng mặt bằng,Ảnh hưởng,Đời sống,Người dân,Bạch Thông,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 88 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 194
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})