A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2017

Đánh giá công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2017

Đánh giá công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2017

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2017
 • Tác giả :
 • Vũ Văn Phụng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất đai;Dồn điền;Đổi thửa;Bỉm Sơn;Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 89 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2017

File Tóm tắt

Online: 141
Lượt truy cập: 7,188,361
Số lượt tải: 1,787,558
})