A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu giai đoạn từ năm 2018-2020

Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu giai đoạn từ năm 2018-2020

Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu giai đoạn từ năm 2018-2020

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu giai đoạn từ năm 2018-2020
 • Tác giả :
 • Hoàng Ngọc Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Đăng ký đất đai,Hồ sơ địa chính,Tam Đường,Lai Châu
 • Số trang :
 • 99 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu giai đoạn từ năm 2018-2020

File Tóm tắt

Online: 113
Lượt truy cập: 15,759,171
Số lượt tải: 1,962,601
})