A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2017

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2017

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2017

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2017
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Huấn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Quyền sử dụng đất,Chuyển nhượng,Lào Cai
 • Số trang :
 • 100 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2017

File Tóm tắt

Online: 159
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})