A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực các xã phía tây huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực các xã phía tây huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực các xã phía tây huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực các xã phía tây huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018
 • Tác giả :
 • Bùi Khắc Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Quyền sử dụng đất,Chuyển nhượng,Triệu Sơn,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 98 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực các xã phía tây huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018

File Tóm tắt

Online: 137
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})