A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2019

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2019

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2019

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2019
 • Tác giả :
 • Vũ Đình Phùng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Bồi thường,Giải phóng mặt bằng,Dự án,Nam Trực,Nam Định
 • Số trang :
 • 84 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2019

File Tóm tắt

Online: 233
Lượt truy cập: 12,878,721
Số lượt tải: 1,857,068
})