A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas

Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas

Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas

 • Nhan đề :
 • Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas
 • Tác giả :
 • Trần Thị Phả;Đào Thị Huyền Trang;Dương Thị Minh Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nước thải,Ô nhiễm nước,Thực vật thủy sinh,Biogas,Chất lượng nước thải
 • Số trang :
 • tr. 197-200
Tải file tóm tắt Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas

File Tóm tắt

Online: 262
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,556
})