A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch ở vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch ở vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch ở vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch ở vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Trung Vỹ;Nguyễn Xuân Quỳnh;Eriberto Casino
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Du lịch,Dịch vụ,Chất lượng,Hạ Long,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • tr. 60-70
Tải file tóm tắt Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch ở vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 179
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})