A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đến đời sống, việc làm và giải pháp cho người dân bị thu hồi đất tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đến đời sống, việc làm và giải pháp cho người dân bị thu hồi đất tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đến đời sống, việc làm và giải pháp cho người dân bị thu hồi đất tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đến đời sống, việc làm và giải pháp cho người dân bị thu hồi đất tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Vũ Xuân Trường
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đất đai,Thu hồi,Giải phóng mặt bằng,Dữu Lâu,Việt Trì,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 80 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đến đời sống, việc làm và giải pháp cho người dân bị thu hồi đất tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 1142
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})